fredag 24. januar 2014

Realiser dine drømmer

Det er interessant det som utspiller seg i Finnmark i disse dager! Nå skal vi ikke male situasjonen rosenrød før den blå regjeringa overtok makten, men vi kan i alle fall slå fast at situasjonen for distriktene og Finnmark ikke er blitt noe bedre. Det er i det hele og det store en ganske dramatisk situasjon!

Flere og flere fiskebruk ligger mørklagt. Dyfjordbruket er bare ett eksempel. I  Mehamn raser man over politikernes manglende vilje til å følge opp leveringsplikten. Vi blir regelrett ranet av mennesker uten lokal forankring. Kapitalister prøver å overta våre naturressurser, vi sitter igjen som fattige ved verdens rikeste matfat!  Samene har kjempet i årtier for urbefolkningens rett til naturressursene på land, nå må vi sloss for de samme rettene til å disponere naturressursene i havet, slik våre forfedre har gjort i generasjoner. 

De stjeler vår framtid
Finnmark sliter, primærnæringene bygges ned. Har vi råd til å bare sitte passivt å se på, og vente på en ny frelser? Nei. Vi må ta framtiden i egne hender nå. Vi må ta kontroll, vi må være smart!  Vi må tilegne oss nyttig kunnskap som kan hjelpe oss å forhindre at folk kommer utenfra og stjeler vårt levebrød, våre muligheter, vår framtid.

Til helga mobiliserer Gamvik folket til å gå i fakkeltog, de lover bred mediadekning. Det er fint å si ifra, men når vi har sagt i fra, så må vi også handle. Det nytter ikke bare å protestere, vi må vise handlekraft, vilje til å tenke nytt og evne til å omstille oss!

Den 6. og 7. mai arrangerer vi Dyfjordkonferansen 2014. Det blir den første i en lang rekke konferanser som skal bidra med viktig kunnskap – og kompetanse for næringslivet  i Nord-Norge.  I år retter vi oss spesielt mot gründere og folk i etablererfasen, men også andre i næringslivet vil ha nytte av å delta.

Snu pengestrømmen
Vi har invitert foredragsholdere i toppklassen.  Anders Vik kjører tilskuddskurs med fokus på hvordan man kan hente ut ekstern kapital for å nå sine mål, det er avgjørende for i det hele tatt å få satt gode ideer ut i livet.  Skal vi komme oss opp og fram i Finnmark, så må vi lære oss å utnytte de ordningene som finnes. Vi må lære oss å hente kapital ut av systemene og tilskuddsordningene som finnes, for deretter å sprute dem inn i gode prosjekter. Det er helt nødvendig om vi skal stoppe den trenden vi ser i dag. Vi må forhindre at fylket vårt tappes for mere ressurser. Vi må snu pengestrømmen!  Vi må tenke kreativt, vi må tenke nytt. 

Alex Rosèn holder foredrag om hvordan man bygger opp et godt team. Skal vi få regionen vår opp og fram, så må vi stå sammen. Samarbeid er faktisk nøkkelen til suksess.

Galgenhumor og brukket rygg
Vi lover en konferanse helt utenom det vanlige hvor vi topper det hele med Kjøllefjords egen Lucky-Linda. Hun setter humor og kreativitet i førersetet. Når alt ser som svartest ut, da er galgenhumor godt å ha. Det er en av våre sterke sider her i nord, nemlig å snu den mest tragiske situasjon til noe positivt.

Dyfjord er ikke så stort, men vi vil vise at selv den lille bygda vår, som ligger med brukket rygg, kan reise seg og utgjøre en stor forskjell. Vi går fram som et godt eksempel, vi er bygda som ikke vil dø!


Dyfjords egen mat-elite koker sammen til tradisjonell husmannskost og et koldtbord Ricakjeden aldri har sett maken til! Dermed er alt lagt til rette for at Dyfjordkonferansn 2014 blir en uforglemmelig konferanse hvor målet er å løfte fram og motivere nye gründere og næringslivet – gi  motivasjon og tro på at Finnmark er et mulighetens fylke! 

Vi har begrenset med plasser, meld deg på nå! www.dyfjord.no